Hrvatski jezični portal

prȅdnjāk

prȅdnjāk m 〈V -āče, N mn -āci〉

Izvedeni oblici
jednina
N prednjak
G prednjaka
D prednjaku
A prednjak
V prednjače
L prednjaku
I prednjakom
množina
N prednjaci
G prednjaka
D prednjacima
A prednjake
V prednjaci
L prednjacima
I prednjacima
Definicija
1. sport i vojn. onaj koji se nalazi ispred drugoga u koloni
2. razg. a. prednji konj u zaprezi b. predvodnik u stadu
3. prednji zub; sjekutić