Hrvatski jezični portal

plȁčan

plȁčan prid.odr. -čnī〉

Izvedeni oblici
Pozitiv - neodr.
 
muški rod
jednina
N plačan
G plačna
D plačnu
A plačna / plačan
V plačni
L plačnu
I plačnim
množina
N plačni
G plačnih
D plačnim / plačnima
A plačne
V plačni
L plačnim / plačnima
I plačnim / plačnima
 
srednji rod
jednina
N plačno
G plačna
D plačnu
A plačno
V plačno
L plačnu
I plačnim
množina
N plačna
G plačnih
D plačnim / plačnima
A plačna
V plačna
L plačnim / plačnima
I plačnim / plačnima
 
ženski rod
jednina
N plačna
G plačne
D plačnoj
A plačnu
V plačna
L plačnoj
I plačnom
množina
N plačne
G plačnih
D plačnim / plačnima
A plačne
V plačne
L plačnim / plačnima
I plačnim / plačnima
 
Pozitiv - odr.
 
muški rod
jednina
N plačni
G plačnog / plačnoga
D plačnom / plačnome / plačnomu
A plačnog / plačni
V plačni
L plačnom / plačnome / plačnomu
I plačnim
množina
N plačni
G plačnih
D plačnim / plačnima
A plačne
V plačni
L plačnim / plačnima
I plačnim / plačnima
 
srednji rod
jednina
N plačno
G plačnog / plačnoga
D plačnom / plačnome / plačnomu
A plačno
V plačno
L plačnom / plačnome / plačnomu
I plačnim
množina
N plačna
G plačnih
D plačnim / plačnima
A plačna
V plačna
L plačnim / plačnima
I plačnim / plačnima
 
ženski rod
jednina
N plačna
G plačne
D plačnoj
A plačnu
V plačna
L plačnoj
I plačnom
množina
N plačne
G plačnih
D plačnim / plačnima
A plačne
V plačne
L plačnim / plačnima
I plačnim / plačnima
Definicija
u kojemu se osjeća plač, koji je prožet plačem, izrečen plačem [reći plačnim glasom; plačan pogled; plačno oko]