Hrvatski jezični portal

oštećénje

oštećénje sr

Izvedeni oblici
jednina
N oštećenje
G oštećenja
D oštećenju
A oštećenje
V oštećenje
L oštećenju
I oštećenjem
množina
N oštećenja
G oštećenja
D oštećenjima
A oštećenja
V oštećenja
L oštećenjima
I oštećenjima
Definicija
1. nanesena šteta manjih razmjera [oštećenje kuća prilikom slabijeg potresa]
2. natuknuće, povreda kakva predmeta [oštećenje namještaja prilikom selidbe]
3. pat. trajna povreda od dugotrajne bolesti [oštećenje bubrega; oštećenje jetre]