Hrvatski jezični portal

nȅto

nȅto prid.indekl.i pril.

Izvedeni oblici
Pozitiv
 
muški rod
jednina
N neto
Definicija
trg.
1. težina robe bez omota
2. čista cijena robe nakon odbitka popusta
3. čist prihod nakon odbitka svih rashoda, opr. bruto
Sintagma
neto-dobit ekon. pozitivan rezultat poslovanja poduzeća koji se iskazuje kao dobit;
neto nacionalni proizvod ekon. bruto društveni (nacionalni) proizvod ili tržišna vrijednost proizvedene robe i usluga nekog gospodarstva umanjena za amortizaciju
Etimologija
tal. netto: čist