Hrvatski jezični portal

lȉčnōst

lȉčnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉

Izvedeni oblici
jednina
N ličnost
G ličnosti
D ličnosti
A ličnost
V ličnosti
L ličnosti
I ličnošću / ličnosti
množina
N ličnosti
G ličnosti
D ličnostima
A ličnosti
V ličnosti
L ličnostima
I ličnostima
Definicija
1. psih. funkcija kojom neka osoba postaje svjesna svojega ja kao jedinstvenog i trajnog subjekta [poremećaj ličnosti; podvojena ličnost; raspad ličnosti]
2. individualnost moralne osobe [autoritarna ličnost; jaka ličnost; slaba ličnost; učenikova ličnost; ličnost djeteta]; osobnost, personalitet
3. poznata osoba, značajna po svojem društvenom statusu, po svojoj djelatnosti [medijska ličnost; istaknuta ličnost javnog i kulturnog života]
Sintagma
kult ličnosti (prema rus.) pol. prekomjerna idealizacija, glorifikacija jedne osobe i slijepo podređivanje njezinu autoritetu