Hrvatski jezični portal

sȕdār

sȕdār m

Izvedeni oblici
jednina
N sudar
G sudara
D sudaru
A sudar
V sudare
L sudaru
I sudarom
množina
N sudari
G sudara
D sudarima
A sudare
V sudari
L sudarima
I sudarima
jednina
N sudar
G sudara
D sudaru
A sudar
V sudare
L sudaru
I sudarom
množina
N sudari
G sudara
D sudarima
A sudare
V sudari
L sudarima
I sudarima
Definicija
1. jak udar jednoga tijela o drugo, jedne osobe o drugu [sudar automobila]
2. pren. a. vojn. sukob s neprijateljskom vojskom u borbi b. razg. oštro mimoilaženje ili nepomirljivost, sukob pri dolaženju u doticaj [sudar svjetova; sudar mentaliteta; sudar mišljenja]
3. žarg. sastanak dviju osoba koje su u sentimentalnoj vezi, sastanak s partnerom (momkom ili djevojkom) [imati sudar]
Etimologija
✧ su- + v. udariti, udar