Hrvatski jezični portal

tȁmo

tȁmo pril.

Definicija
1. u to mjesto, prema tom mjestu, na tu stranu (iz situacije, prethodnog konteksta ili pomoću geste zna se koje mjesto) [tamo amo (amo tamo) čas u jednom, čas u drugom smjeru]
2. razg. na tom mjestu; tu
3. u približnom određivanju vremena ili mjesta: otprilike (tada, tu), tu negdje, oko (toga dana, toga mjesta, kraja) [tu i tamo ovdje-ondje a. mjestimično, ponegdje b. ponekad, povremeno]
Frazeologija
a tamo (kao završetak iskaza poslije kojega slijedi ono što se pojavljuje kao iznenađenje) kad ono, a ono [mi mislili sve pošteno, (a) kad tamo prevara]; kad ono, a ono, ali, a, međutim;
kad tamo za izražavanje da se dogodilo nešto drugačije od onoga što se očekivalo, što je rečeno prethodnim tekstom;
tamo neki (negdje, nekakav) podcjenjivanje, omalovažavanje onoga na koga ili što se zamjenica odnosi [tamo neki kritičari svašta tvrde; djecu valja istjerati na put kako se tamo negdje kaže];
(nije nikad rekao) ni tamo se uvijek (je bio) obziran, uviđavan prema drugome;
tamo se! makni se, daj mjesta
Etimologija
prasl. *tamъ (rus., polj. tam) ≃ v. taj