Hrvatski jezični portal

hològram

hològram m

Izvedeni oblici
jednina
N hologram
G holograma
D hologramu
A hologram
V holograme
L hologramu
I hologramom
množina
N hologrami
G holograma
D hologramima
A holograme
V hologrami
L hologramima
I hologramima
Definicija
fiz. fotografski zapis interferencije između snopa koherentne svjetlosti reflektirane od nekog objekta i direktnog koherentnog snopa svjetlosti; izlaganje holograma snopu koherentne svjetlosti pod određenim kutem stvorit će trodimenzionalnu sliku objekta (npr. kostiju prije operacije)
Etimologija
✧ holo- + -gram