Hrvatski jezični portal

húla

húla ž

Definicija
čin huljenja, postupak onoga koji huli; huljenje