Hrvatski jezični portal

hȕligānski

hȕligānski pril.

Definicija
na huliganski način, kao huligan