Hrvatski jezični portal

Ída2

Ída2

Onomastika
ž. os. ime; hip.: Ìdica, Ìduška
Etimologija
✧ skraćeno od germanskih imena koja počinju s Id-