Hrvatski jezični portal

hùmor1

hùmor1 m

Izvedeni oblici
jednina
N humor
G humora
D humoru
A humor
V humore
L humoru
I humorom
množina
N humori
G humora
D humorima
A humore
V humori
L humorima
I humorima
Definicija
1. zast. sve tekućine u organizmu
2. pat. gnoj na koži ili sluzokoži
Etimologija
lat. humor: vlaga, tjelesni sok ≃ humere: biti mokar