Hrvatski jezični portal

interpretírati

interpretírati (što) dv.prez. interprètīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, gl. im. -ānje〉

Izvedeni oblici
Dv.
infinitiv
interpretirati
 
prezent
jednina
1. interpretiram
2. interpretiraš
3. interpretira
množina
1. interpretiramo
2. interpretirate
3. interpretiraju
 
futur
jednina
1. interpretirat ću
2. interpretirat ćeš
3. interpretirat će
množina
1. interpretirat ćemo
2. interpretirat ćete
3. interpretirat će
 
imperfekt
jednina
1. interpretirah
2. interpretiraše
3. interpretiraše
množina
1. interpretirasmo
2. interpretiraste
3. interpretirahu
 
aorist
jednina
1. interpretirah
2.
3.
množina
1.
2.
3.
 
perfekt
jednina
1. interpretirao sam
2. interpretirao si
3. interpretirao je
množina
1. interpretirali smo
2. interpretirali ste
3. interpretirali su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam interpretirao
2. bio si interpretirao
3. bio je interpretirao
množina
1. bili smo interpretirali
2. bili ste interpretirali
3. bili su interpretirali
 
imperativ
jednina
2. interpretiraj
množina
1. interpretirajmo
2. interpretirajte
 
glagolski prilog sadašnji
interpretirajući
 
glagolski prilog prošli
interpretiravši
 
glagolski pridjev aktivni
interpretirao, interpretirala, interpretiralo
interpretirali, interpretirale, interpretirala
 
glagolski pridjev pasivni
interpretiran, interpretirana, interpretirano
interpretirani, interpretirane, interpretirana
Definicija
1. a. razjasniti/razjašnjavati značenje čega objašnjavanjem ili ponovnim iznošenjem činjenica; objasniti, objašnjavati b. prenijeti/prenositi [ako sam dobro interpretirao riječi našeg uglednog gosta, sporazum će biti uskoro potpisan]
2. prikazati/prikazivati što, igrati neku ulogu [interpretirati Hamleta]; predstaviti/predstavljati
3. inform. dekodirati i izvesti izjavu ili naredbu
Etimologija
njem. interpretieren ← lat. interpretari: posredovati, tumačiti ≃ interpres: tumač