Hrvatski jezični portal

ȁntikancerōzno

ȁntikancerōzno pril.

Definicija
tako da sprečava rak ili umanjuje opasnost od raka