Hrvatski jezični portal

Ìvana

Ìvana

Definicija
1. v.
2. Orleanska Djevica Orleanska (Jeanne d̕Arc), v. djevica Δ
3. papisa (13 st.), prema legendi žena koja je, prerušena u muškarca, studirala pod imenom Johannes Anglicus i bila izabrana za papu 855.
Onomastika
♦ ž. os. ime, v. Ivan