Hrvatski jezični portal

Ìsus

Ìsus m

Izvedeni oblici
jednina
N Isus
G Isusa
D Isusu
A Isusa
V Isuse
L Isusu
I Isusom
Definicija
kršć. osnivač kršćanstva, prema kršćanskom učenju Sin Božji; prema islamskom učenju Božji poslanik; Isus iz Nazareta; njegov život, poslanstvo, nauk, raspeće i uskrsnuće opisani u četiri evanđelja; Mesija, Jaganjac Božji, Sin čovječji, Otkupitelj, Spasitelj, Gospodin, Učitelj, Kralj, Pastir, Sudac, Jesus, Jezus, Jezuš, Isukrst, Krist
Sintagma
hvaljen Isus (i Marija) 1. pozdrav u katolika 2. pov. pozdrav u seoskim sredinama ob. upućen nepoznatim ljudima ili školskom učitelju
Frazeologija
ovime su Isusa napajali (na križu) za loše, ob. ciknuto vino;
(to je još) blagi Isus divota, milina u usporedbi sa čim lošim ili sa zlom [kakav je da je, on je još blagi Isus prema tim neznalicama]; smilje i bosilje, v. smilje
Etimologija
lat. Iesus ← grč. Iēsoús ← hebr. Yeshua (yëhōšūa̕): Jahve je spas ≃ arap. Issa