Hrvatski jezični portal

jet stream

jet stream m

Definicija
džet strim, v. džȅt2 Δ