Hrvatski jezični portal

jèdīnka

jèdīnka ž 〈D L -nci/-i, G mn jèdinākā/-ī〉

Izvedeni oblici
jednina
N jedinka
G jedinke
D jedinki
A jedinku
V jedinko
L jedinki
I jedinkom
množina
N jedinke
G jedinaka / jedinka / jedinki
D jedinkama
A jedinke
V jedinke
L jedinkama
I jedinkama
Definicija
1. biol. zaseban, izdvojen predstavnik biljne ili životinjske vrste ili populacije
2. jedan čovjek prema ljudskoj vrsti ili prema ljudskoj skupini; pojedinac
3. glazb. jednocijevna svirala s usnama; svirala, žveglica
4. fam. majčin naziv od mila ženskome djetetu