Hrvatski jezični portal

anègdotski

anègdotski pril.

Definicija
kao u anegdoti, na način anegdote