Hrvatski jezični portal

grȃve

grȃve pril.

Definicija
glazb. oznaka za umjereni ili polagani tempo i dostojanstveni, patetični način izvedbe; ozbiljno, svečano, teško
Etimologija
tal. grave