Hrvatski jezični portal

grùja

grùja ž 〈G mn grújā〉

Definicija
reg. naprava ili stroj za dizanje i premještanje tereta; dizalica, kran, vitao, čekrk
Etimologija
tal. gru: ždral