Hrvatski jezični portal

hȃfnīj

hȃfnīj m

Definicija
kem. element (simbol Hf, atomski broj 72), rijedak metal sličan cirkoniju, koristi se za proizvodnju niti u električnim žaruljama
Etimologija
nlat. hafnium ≃ Hafnia: Kopenhagen