Hrvatski jezični portal

Empire

Empire (izg. ampȋr) m

Definicija
pov. umj. stil Napoleonova vremena u Francuskoj (poč. 19. st.); imitacija je rimske umjetnosti carskog razdoblja, karakterističan po raskoši, pretrpanosti detaljima i kićenosti
Etimologija
fr.lat. imperium: carstvo