Hrvatski jezični portal

fantazmagòrija

fantazmagòrija ž

Izvedeni oblici
jednina
N fantazmagorija
G fantazmagorije
D fantazmagoriji
A fantazmagoriju
V fantazmagorijo
L fantazmagoriji
I fantazmagorijom
množina
N fantazmagorije
G fantazmagorija
D fantazmagorijama
A fantazmagorije
V fantazmagorije
L fantazmagorijama
I fantazmagorijama
Definicija
1. namjerno stvaranje pogrešnog mišljenja ili slike o čemu; obmana, opsjena, varanje
2. pat. fantastična i neobična prikazanja, predodžbe, koja vidi duševno nestabilna ili poremećena osoba; snoviđenje
3. avet, fantom, sablast, utvara
Etimologija
fr. fantasmagorie, v. fantazija, fantazma + grč. agoreúein: govoriti