Hrvatski jezični portal

amfiteátar

amfiteátar m 〈G -tra, N mn -tri〉

Izvedeni oblici
jednina
N amfiteatar
G amfiteatra
D amfiteatru
A amfiteatar
V amfiteatre
L amfiteatru
I amfiteatrom
množina
N amfiteatri
G amfiteatara
D amfiteatrima
A amfiteatre
V amfiteatri
L amfiteatrima
I amfiteatrima
Definicija
1. pov. arhit. u rimsko doba kružna ili eliptična građevina s borilištem (arenom) oko kojeg se stepenasto uzdiže gledalište; u njoj su održavane gladijatorske igre (naumahije) i borbe s divljim zvijerima
2. dvorana ili predavaonica u obliku amfiteatra
Etimologija
lat. amphitheatrum ≃ grč. amphithéatron ≃ amfi- + v. teatar