Hrvatski jezični portal

fàuna

fàuna ž

Definicija
1. (Fauna) mit. rimska božica, sestra ili žena Fauna, nadimak joj je Bona Dea: Dobra Božica
2. zool. ukupnost životinjskog svijeta jednoga lokaliteta, kraja itd. ili razdoblja u povijesti života na Zemlji [morska fauna]
Etimologija
lat. Fauna