Hrvatski jezični portal

filàntropski

filàntropski pril.

Definicija
kao filantrop, na način filantropa [raditi filantropski; djelovati filantropski]