Hrvatski jezični portal

gȁlebica

gȁlebica ž

Izvedeni oblici
jednina
N galebica
G galebice
D galebici
A galebicu
V galebice / galebico
L galebici
I galebicom
množina
N galebice
G galebica
D galebicama
A galebice
V galebice
L galebicama
I galebicama
Definicija
jez. knjiž., v. galeb