Hrvatski jezični portal

gadget

gadget (izg. gàdžit) m

Definicija
zabavan, domišljat predmet, uređaj i sl., često bez prave korisne primjene
Etimologija
engl.