Hrvatski jezični portal

gánga

gánga ž 〈G mn -ā/-ī〉

Definicija
etnol. momačko skupno pjevanje narodnih pjesama u kojem jedan pjevač pjeva melodiju, a ostali ga prate držanim tonom [hercegovačka ganga; imotska ganga]; ojkavica
Etimologija
mlet. gànga ← engl., v. gang