Hrvatski jezični portal

glȉn

glȉn m 〈N mn -ovi〉

Definicija
bot. suptropska biljka (Glinus lotoides) iz porodice Aizoaceae
Etimologija
lat. glinus