Hrvatski jezični portal

glȍsa

glȍsa ž 〈G mn glȏsā〉

Izvedeni oblici
jednina
N glosa
G glose
D glosi
A glosu
V gloso
L glosi
I glosom
množina
N glose
G glosa
D glosama
A glose
V glose
L glosama
I glosama
Definicija
1. objašnjenje uz neki tekst, napomena uz tekst; glosar
2. jez. knjiž. pjesma od četiri strofe, posljednji stihovi, kad se čitaju jedan za drugim, daju novu strofu
3. kratak i žustar novinski polemički komentar
Etimologija
grč. glȏssa: jezik