Hrvatski jezični portal

dŕvce

dŕvce sr 〈G -a/-ta, G mn dŕvcā/dȓvācā〉

Izvedeni oblici
jednina
N drvce
G drvca
D drvcu
A drvce
V drvce
L drvcu
I drvcem
množina
N drvca
G drvaca / drvca
D drvcima
A drvca
V drvca
L drvcima
I drvcima
Definicija
1. dem. od drvo, u zn. malo i mlado drvo
2. srp., v. žigica, šibica
Sintagma
božićno drvce jela ili slično crnogorično drvo (u novije vrijeme umjetno izrađeno) koje se kiti za Božić; jela, borić