Hrvatski jezični portal

dvojìna

dvojìna ž

Izvedeni oblici
jednina
N dvojina
G dvojine
D dvojini
A dvojinu
V dvojino
L dvojini
I dvojinom
množina
N dvojine
G dvojina
D dvojinama
A dvojine
V dvojine
L dvojinama
I dvojinama
Definicija
gram. kategorija gramatičkog broja koji se upotrebljava kad se govori o dva pojma [dva čovjeka]; dual (u slovenskom, starogrčkom itd.)
Etimologija
✧ vidi dvȃ