Hrvatski jezični portal

èbū

èbū (àbū) mindekl.

Definicija
reg. otac; prva komponenta muslimanskih, odn. arapskih imena koja se nazivaju kun̕ja
Etimologija
arap. äbū