Hrvatski jezični portal

corral

corral (izg. korȃl) m

Definicija
1. prostor uz arenu u kojem se drže bikovi pred borbu na španjolskom govornom području
2. koral2
Etimologija
amer.šp.