Hrvatski jezični portal

àkcent

àkcent (àkcenat) m 〈G mn -nātā〉

Izvedeni oblici
jednina
N akcent
G akcenta
D akcentu
A akcent
V akcente
L akcentu
I akcentom
množina
N akcenti
G akcenata / akcenta
D akcentima
A akcente
V akcenti
L akcentima
I akcentima
Definicija
1. lingv. a. isticanje vokala ili slogotvornoga glasa u riječi (većom duljinom, snažnijim izgovorom, povišenjem ili sniženjem tona pri izgovoru); naglasak b. prozodijski (suprasegmentni) element po kojemu se slogovi razlikuju c. dijakritički znak iznad vokala kojim se bilježi naglasak; u hrvatskom jeziku: kratkouzlazni (à), dugouzlazni (á), kratkosilazni (ȁ), dugosilazni (ȃ)
2. razg. specifičan način izgovora, karakterističan za izvornog govornika drugoga jezika ili za govornika materinjeg jezika sa snažnim dijalektalnim ili lokalnim obilježjima [francuski akcent; splitski akcent]
3. glazb. isticanje jednog tona ili akorda u muzičkom govoru
Sintagma
rečenični akcent melodija rečenice, intonacija i naglasak što ih rečenica realizira u govoru
Frazeologija
staviti akcent (na što) istaknuti, naglasiti
Etimologija
lat. accentus: govorni ton