Hrvatski jezični portal

cȇzar

cȇzar m

Izvedeni oblici
jednina
N cezar
G cezara
D cezaru
A cezara
V cezare
L cezaru
I cezarom
množina
N cezari
G cezara
D cezarima
A cezare
V cezari
L cezarima
I cezarima
Definicija
1. apsolutni vladar; autokrator, car, cesar, ćesar
2. pov. a. titula dviju osoba (dvije su augusti) u tetrarhijskom obliku vladavine u Rimskom Carstvu od kraja 3. st. b. titula na rimskom i bizantskom dvoru (s vremenom gubi na značenju)
Etimologija
✧ vidi Cézar