Hrvatski jezični portal

chagrin

chagrin (izg. šàgrēn) m

Definicija
fina koža izrađena prešanjem ili prelamanjem, služi za izradu galanterije i uvez knjiga
Etimologija
fr.