Hrvatski jezični portal

cȉlīk

cȉlīk m 〈N mn -īci〉

Izvedeni oblici
jednina
N cilik
G cilika
D ciliku
A cilik
V ciliče
L ciliku
I cilikom
množina
N cilici
G cilika
D cilicima
A cilike
V cilici
L cilicima
I cilicima
Definicija
stalan, kontinuiran, visok, tanak zvuk [cilik violine]
Etimologija
onom.