Hrvatski jezični portal

cȉka

cȉka ž 〈G mn cȋkā〉

Izvedeni oblici
jednina
N cika
G cike
D ciki
A ciku
V ciko
L ciki
I cikom
množina
N cike
G cika
D cikama
A cike
V cike
L cikama
I cikama
Definicija
vriskanje, podvriskivanje
1. od straha, uzbuđenja i sl.
2. u veselju ili stiliziranom vikanju uz pjesmu s uzvicima ju, iju, ijuju