Hrvatski jezični portal

cueca

cueca (izg. kuèka) (zamacueca) ž

Definicija
najpopularniji čileanski narodni ples, dvoje plesača predstavljaju pijetla i kokoš
Etimologija
šp.