Hrvatski jezični portal

cut

cut (izg. kȁt) m

Definicija
inform. naredba u računalnim programima za izbacivanje nekog obilježenog sadržaja iz dokumenta
Etimologija
engl.