Hrvatski jezični portal

čȃr

čȃr m 〈G mn čárī/čárā〉

Izvedeni oblici
jednina
N čar
G čari
D čari
A čar
V čari
L čari
I čarju / čari
množina
N čari
G čari
D čarima
A čari
V čari
L čarima
I čarima
Definicija
ono što zanosi, privlači ili zadivljuje
Frazeologija
baciti čari na koga 1. začarati ga, omađijati (u svijetu bajke, predaje, mita) 2. zavesti koga, navesti da radi što mimo svoje volje;
gubi (svaki) čar prestaje biti privlačno;
ima (nema) čara privlačno je, (nije) privlačno;
skinuti čari s koga vratiti ga u realni svijet svakidašnjice
Etimologija
prasl. *čarъ (rus.mn〉 čary, polj. czar), lit. keras ← ie. *kwer-: činiti, spravljati (skr. karoti: čini, velš. peri)