Hrvatski jezični portal

čȁgati

čȁgati nesvrš.prez. -ām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉

Definicija
žarg. plesati