Hrvatski jezični portal

čȕknuti

čȕknuti () svrš.prez. -nēm, pril. pr. -ūvši, imp. čȕkni, prid. rad. čȕknuo〉,

Izvedeni oblici
Svršeni
infinitiv
čuknuti
 
prezent
jednina
1. čuknem
2. čukneš
3. čukne
množina
1. čuknemo
2. čuknete
3. čuknu
 
futur
jednina
1. čuknut ću
2. čuknut ćeš
3. čuknut će
množina
1. čuknut ćemo
2. čuknut ćete
3. čuknut će
 
aorist
jednina
1. čuknuh
2. čuknu
3. čuknu
množina
1. čuknusmo
2. čuknuste
3. čuknuše
 
perfekt
jednina
1. čuknuo sam
2. čuknuo si
3. čuknuo je
množina
1. čuknuli smo
2. čuknuli ste
3. čuknuli su
 
pluskvamperfekt
jednina
1. bio sam čuknuo
2. bio si čuknuo
3. bio je čuknuo
množina
1. bili smo čuknuli
2. bili ste čuknuli
3. bili su čuknuli
 
imperativ
jednina
2. čukni
množina
1. čuknimo
2. čuknite
 
glagolski prilog prošli
čuknuvši
 
glagolski pridjev aktivni
čuknuo, čuknula, čuknulo
čuknuli, čuknule, čuknula
 
glagolski pridjev pasivni
čuknut, čuknuta, čuknuto
čuknuti, čuknute, čuknuta