Hrvatski jezični portal

ćába

ćába (kába) ž

Definicija
1. a. hadžiluk do Ćabe [ići na ćabu] b. hodočašće općenito
2. (Ćaba) sveto mjesto u Meki kamo se ide na hadžiluk; kockasta građevina (hram) gdje se čuva sveti crni kamen
Frazeologija
spremati se kao na ćabu spremati se sporo
Etimologija
tur. Käbe ← arap. Ka'bä: kocka