Hrvatski jezični portal

data

data (izg. dèjta) ž mn

Definicija
1. inform. podaci u obliku prikladnom za računalnu obradu [ova data]
2. općenito, podaci, utvrđene činjenice
Sintagma
data bank (izg. data bènk) inform. velika količina podataka, pojam širi od baze podataka; banka podataka;
data bus (izg. data bȁs) inform. put prenošenja podataka u računalu;
data module (izg. data móudul) inform. 1. ime korišteno u IBM-u za označavanje zamjenljivog hermetički zatvorenog diska zajedno s glavama za čitanje i pisanje 2. bilo koja vrsta diska u kompjuteru;
data processor (izg. data procèsor) inform. svaki uređaj na kome se može vršiti obrada podataka
Etimologija
engl.lat. data: određeno, utvrđeno (iz fraze data Romae: napisano, utvrđeno u Rimu) ← dare: dati