Hrvatski jezični portal

dièta

dièta ž 〈G mn diétā〉

Definicija
1. pov. a. politička skupština u kojoj se raspravlja o političkim pitanjima nacije (u Svetom Rimskom Carstvu od 12. st. do 1806, u Švicarskoj konfederaciji, u Japanu od 1889. do 1947 — Carska dieta) b. talijanski naziv za dalmatinski i istarski pokrajinski sabor u 19. st. [Dieta istriana, Dieta provinciale dalmatica]
2. kat. skupština nekih crkvenih redova
Etimologija
lat. diaeta ← grč. díaita