Hrvatski jezični portal

diléma

diléma ž

Izvedeni oblici
jednina
N dilema
G dileme
D dilemi
A dilemu
V dilemo
L dilemi
I dilemom
množina
N dileme
G dilema
D dilemama
A dileme
V dileme
L dilemama
I dilemama
Definicija
1. log. dvočlana pretpostavka koja uključuje dvije komplementarne premise oblika: ako p onda q i ako r onda s; budući da je ili p ili r, onda je ili q ili s
2. razg. situacija koja traži izbor između dviju često nepovoljnih mogućnosti [biti u dilemi; naći se u dilemi]; dvojba, nedoumica
Etimologija
grč. dílēmma ≃ di-2 + lȇmma: pretpostavka, premisa